Usuwanie azbestu i eternitu

Usuwanie azbestu jest czynnością skomplikowaną pod względem technicznym, wymaga odpowiedniego sprzętu i przeszkolenia zatrudnionych pracowników.

Zajmujemy się demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem materiałów konstrukcyjnych azbestowo-cementowych oraz materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Posiadamy własny transport przystosowany do przewozu tego typu odpadu.

Prowadzimy niezbędną dokumentację, szczegółowe wyliczenia aby nasze wykonawstwo minimalizowało negatywny skutek zdrowotny spowodowany obecnością azbestu.