Obsługa BHP

Nasza firma oferuje również kompleksowe usługi BHP obejmujące szeroki wachlarz związany z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach.
Oferowane usługi obejmują doradztwo, analizę, ocenę i wdrażanie niezbędnych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, obowiązujących przepisów
i rozporządzeń.

Całościowa obsługa obejmuje prowadzenie niezbędnej dokumentacji, szczegółowych instrukcji czy analiz, które mają na celu dostosowanie i poprawienie warunków pracy w danym zakładzie do wymagań BHP.
Posiadamy niezbędne certyfikaty oraz decyzję które oparte są na przepisach Kodeksu Pracy (art. 23711§2) oraz odpowiednim Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dn. 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997r., z późn. zm.).

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI BHP:

 • wstępne i okresowe szkolenia BHP
 • kontrolę stanu BHP
 • audyt BHP
 • tworzenie analiz stanu BHP
 • ocenę ryzyka zawodowego
 • tworzenie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych)
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP
 • dokumentację i etapy postępowania powypadkowego
 • prowadzenie rejestrów BHP
 • doboru odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • badania środowiskowe
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z
 • rozporządzenia o służbie BHP

Zapraszamy do współpracy.