Odpady

Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów dotyczących współczesnej cywilizacji. Powstawanie odpadów to poważniejszy problem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, wraz z rozwojem gospodarczym i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie.


CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?
Przedsiębiorstwo Ecomplex zajmuję się szeregiem procesów związanych z gospodarką odpadami :

  • Znalezieniem odpowiednich rozwiązań dla danego odpadu (doradztwo)
  • Odbiór i transport odpadów (logistyka)
  • Zagospodarowaniem odpadów (utylizacja, recykling)
  • Zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE)
  • Wystawieniem odpowiedniej dokumentacji (KPO)
  • Wystawianiem dokumentacji DPO i DPR


JAKIE ODPADY ODBIERAMY ?
Ecomplex odbiera i zagospodarowywuje wszystkie odpady znajdujące się w decyzji przedsiębiorstwa (surowce wtórne, ZSEE, odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, odpady niebezpieczne).